Creating sustainable change

Kai Rotorua’s Te Rangikaheke Kiripatea (centre) with Kaharoa Community Maara kaitiaki, Amir and Astrid Namdari.