Piki Maunga Crew trek Tongariro

Hoki atu ki tōu maunga kia purea ai e koe ki ngā hau o Tāwhirimātea.Return to your mountain to be cleansed by the winds of Tāwhirimātea. While weather conditions influenced the path we took, our Piki Maunga crew’s spirits were lifted in the wairua-enhancing atmosphere of the Tongariro Crossing at the weekend. Piki Maunga is […]